הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מזכירות וכח אדם

טלפון:08-6868408
דואל:mmhuramazkirut@gmail.com 
מנהל/ת:ע"ד יוסף אבו אלקעאן
טלפון נוסף/פקס:08-6868406

מזכיר המועצה:

מזכיר המועצה הינו האחראי על המנהל הכללי במועצה ובתוקף תפקידו אמון על שני תחומים - ברמת הניהול והפיקוח השוטפים ויחד עם זאת בניהול המשאב האנושי של הרשות תוך אחריות ודאגה לרווחת העובדים וקידומם.

 
תחומי אחריות בתחום הניהול השוטף:

 • ריכוז פעילות ועדות המועצה החל משלב הזימון, רישום הפרוטוקולים, הפצתם למשתתפים ושמירתם במשרדי המועצה על פי חוק.
 • ביצוע מעקב אחר החלטות ראש הרשות, המליאה וועדות הרשות השונות.
 • קביעת וגיבוש נהלים תוך שמירה על  המנהל התקין.
 • מכרזים - הכנתם יחד עם המחלקה הרלוונטית במועצה, פרסומם, קבלת ההצעות, כינוס הועדות ויישום החלטת הועדה.
 • אחראי על  ביטוחי נכסי המועצה אל מול חברות הביטוח.
 • אחראי על טיפול בפניות בנושא חוק חופש המידע על פי חוק.
 • מרכז ומטפל בתביעות משפטיות בשיתוף עם היועץ המשפטי של הרשות.
 • אחראי לניהול ארכיב המועצה.
 •  אחראי לניהול הבחירות לרשות - ארגון וביצוע יום הבחירות עם כל הלוגיסטיקה הכרוכה בכך.
 

תחומי אחריות כממונה משאבי אנוש ושכר:
מזכיר המועצה אחראי לניהול המשאב האנושי של הרשות בכל החל משלב גיוס העובדים ועד לשלב פרישתם כל זאת תוך דאגה לרווחת העובדים וקידומם:

 • פרסום מכרזים בהתאם לדרישות הרשות ולתקנים המאושרים על ידי משרדי הממשלה.
 • קביעת תנאי העסקתם ושכרם של העובדים.
 • הדרכות והשתלמויות במטרה להעשיר את העובד ובכך לשפר את השירות הניתן לתושבים
 • הערכתם וטיפול בבעיות משמעת בשעת הצורך.
 •  קביעת תנאי פרישתם של העובדים המגיעים לגיל הפרישה.​שיתוף מישהו?