הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מחלקת ספורט ונוער

טלפון:08-6868422
מנהל/ת:מר חאמד אבולקיעאן
טלפון נוסף/פקס:08-6510985

מנהל יחידת נוער: מר סמעאנה עודי

ייעוד ותחומי אחריות​

ייעודה העיקרי של יחידת הנוער הינו הובלת פיתוח קהילתי, תוך שימוש בשדה הפורמלי והבלתי פורמלי, בדגש על בני הנוער בישוב. 

תחומי האחריות של יחידת הנוער, במסגרת ייעוד זה, הינם:

 • ​בנייה והפעלה של תוכנית אב רשותית לפיתוח, קידום, ביסוס ומיסוד מערכת חינוך בלתי פורמאלית
 • הובלת מועצת הנוער הרשותית
 • תכלול המענים הרשותיים לנוער
 • יזום והובלת פעילויות ואירועים לנוער בישוב

פירוט משימות עיקריות
 1. ​בנייה והפעלה של תוכנית אב רשותית לפיתוח, קידום, ביסוס ומיסוד מערכת חינוך בלתי פורמאלית
 • הקמת שולחן עגול רשותי – הורים, ילדים ונוער
 • אבחון רשותי – מיפוי הפעילויות הקיימות, כתיבת תכנית והבאתה לאישור.
 • בחירת תכניות מתוך הסל של משרד החינוך והפעלתםחירת תכניות מתוך הסל של משרד החינוך והפעלתם.
    2. הובלת מועצת הנוער הרשותיתהובלת מועצת  ​הנוער הרשותית
 • ​גיוס התלמידים םמועצה.
 • הכשרת וליווי המועצה.
 • קיום תהליך מפגשים דמוקרטיים.
 • בחירות יו"ר וועדות.
 • השתתפות במועצה המחוזית והארצית.
 • הובלת מיזמי נוער וימי שיא.

    3. תכלול המענים השרותיים לנוער
 • ​גיוס משאבים ממשרדי ממשלה, פילנתרופיה ומגזר שלישי.
 • תכלול פורום רשותי לחינוך בלתי פורמלי.
 • ריכוז וניהול העבודה מול ארגוני מגזר שלישי המפעילים פעילויות חינוכיות לנוער בישוב –תנועות נוער, אג'יק , בטרם, החברה להגנת הטבע וכו'.
    4. יזום והובלת פעילויות ואירועים לנוער בישוב
 • ​ימי שיא - יום המעשים הטובים, יום החלפת שלטון, יום שיא בנושא "סביבה ידידותית" , יום מוקד.
 • קבוצות ייצוגיות – דבקה, אומנות ומוזיקה.
 • קבוצת ופרויקטים למעורבות חברתית – קבוצות מנהיגות, מובילי שינוי – אג'יק, זהירות בבתים – בטרם, איכות הסביבה, חגים ומועדים, קבוצות להגנת הטבע, תל"ת, נוער למען ישוב בטוח, חיים משותפים, בית המעגן, יקיר הנוער.

שיתוף מישהו?